گروه صنعتی عرش با بهره گیری از مهندسین مجرب در زمینه طراحی و ساخت سیستم های کنترل، ابزار دقیق و همچنین آنالیز درخواست های مشتریان محترم صنایع کشور، دارای سابقه طولانی در اجرای پروژه های متعدد می باشد. بخش مهندسی این شرکت دارای توانایی طراحی و تبدیل به سیستم های کنترل جدید می باشد. سیستمهای قدیمی اعم از پنوماتیک، آنالوگ و غیره می توانند ارتقا یافته و با استفاده از ترانسدیوسرهای Field bus و پروتکل های ارتباطی Hart یا سیستم های مشابه به قابلیت اطمینان بالاتری دست یابند. سیستم های جدید بااستفاده از مدیریت نرم افزاری و سخت افزارهای واسطه به راحتی از هر نقطه قابل مدیریت می باشند.دارد. لذا در صورت ارائه طرح یا مناقصاتTurn Key این بخش از شرکت با توجه به سوابق اجرایی مختلف پروژه به صورت در این زمینه میتوانید از انجام پروژه مطمئن و از خدمات پس از فروش مناسب بهره مند شوید.

نصب و راه اندازی پروژه2

خدمات واحد پروژه این شرکت با بهره مندی از جدیدترین تکنولوژی و نرم افزارهای دنیا و بر اساس استانداردهای معتبر جهانی بوده که خلاصه فعالیت های آن به این شرح میباشد:

  1. تهیه مدارک اولیه و برآورد سیستم کنترل، مانیتورینگ، تله متری و ابزار دقیق جهت برگزاری مناقصات
  2. EPC انجام پروژه های اتوماسیون صنعتی بصورت
  3. طراحی و تهیه مدارک تفصیلی ابزار دقیق
  4. تهیه نرم افزار و برنامه نویسی مورد نیاز سیستم های اتوماسیون صنعتی
  5. نصب و راه اندازی سیستمهای اتوماسیون صنعتی
  6. مشاوره وارائه طرح جهت نوسازی و ارتقا سیستم های قدیمی و اجرای آنها
  7. ارائه خدمات پس از فروش و تعمیر و نگهداری
× 09122094177